Jista' s-CBD Ittaffi s-Sindrome ta' Burnout?

Kif spiss ikun il-każ, il-burnout idgħajjef serjament il-produttività tiegħek u jdgħajjef il-livelli tal-enerġija tiegħek. Nies li ġew maħruqa tipikament jirrappurtaw aktar sentimenti ta 'dgħjufija, nuqqas ta' tama, u eżawriment sħiħ. Sfortunatament, is-sindromu ta 'burnout jista' jaffettwa ħażin il-ġisem tiegħek, u jagħmilha vulnerabbli għal kwistjonijiet ta 'saħħa mentali bħall-ansjetà u d-dipressjoni.

Hekk kif ir-riċerka tkompli tinvestiga l-benefiċċji mediċi tas-CBD, studji xjentifiċi sabu rabta bejn l-użu tal-kannabinojdi u tnaqqis fis-sintomi ta 'burnout, bħal stress, depressjoni, nuqqas ta' rqad, u eżawriment. F'dan l-artikolu, aħna nidħlu fil-fond dwar kif taħdem is-CBD u nħarsu lejn kif CBD jista 'jtaffi s-sindromu ta' burnout.

X'inhu Burnout Syndrome Xorta waħda?

B'definizzjoni, burnout huwa stat ta' eżawriment fiżiku u mentali/emozzjonali li jirriżulta minn stress kroniku u fit-tul relatat max-xogħol. Dan iseħħ meta tkun eżawrit mentalment u/jew fiżikament sal-punt li ma tkunx tista' tissodisfa t-talbiet kostanti. Nies li ma jagħmlux eżerċizzju, jixorbu ħafna, jew jieħdu aktar milli jiflaħ fuq ix-xogħol/l-iskola huma aktar suxxettibbli għal burnout.

Is-sindromu ta 'burnout huwa kundizzjoni serja li tibda b'sinjali u sintomi sottili bħal uġigħ ta' ras frekwenti, bidliet fl-aptit, u tħossok imsaffi l-biċċa l-kbira tal-ħin. Jekk dawn is-sintomi ma jiġux indirizzati, jistgħu jwasslu għal ħsara fiżika jew mentali maġġuri. Bħalissa, m'hemm l-ebda mediċina speċifika għat-trattament tas-sindromu tal-burnout. Għalhekk, ix-xjentisti qed jesploraw il-kannabis medika bħala approċċ naturali biex tirkupra minn burnout mingħajr ir-riskju ta 'dipendenza jew effetti avversi.

X'inhu s-CBD u Kif Taħdem?

Cannabidiol (CBD) huwa kannabinojde li ma jsakkarx prodott b'mod naturali minn pjanti tal-Cannabis sativa. Il-ġisem tal-bniedem għandu sistema endokannabinojde (ECS) li għandha rwol ewlieni fir-regolamentazzjoni tal-funzjonijiet tal-ġisem l-aktar vitali tagħna, bħall-burdata, l-irqad, l-aptit u r-rispons immuni. L-ECS huwa magħmul minn kannabinojdi endoġeni (endocannabinoids), li jingħaqdu mar-riċetturi endocannabinoid li jindikaw li l-ECS jeħtieġ li tieħu azzjoni.

Kannabinojdi bħas-CBD u THC huma simili għall-endokannabinojdi tal-ġisem tiegħek, ħlief li huma prodotti minn pjanti tal-kannabis. Huwa għalhekk li meta tikkonsma CBD, huwa kapaċi jinteraġixxi mar-riċetturi endocannabinoid bl-istess mod bħall-endocannabinoids. Din l-interazzjoni tirriżulta f'firxa ta 'effetti ta' benefiċċju fuq il-moħħ u l-ġisem, bħat-tnaqqis ta 'uġigħ, stress, ansjetà, u infjammazzjoni.

Kif is-CBD Jista' Jtaffi s-Sintomi tas-Sindrome ta' Burnout

Is-CBD ilu jintuża fil-mediċina tradizzjonali biex inaqqas is-sintomi bħal uġigħ kroniku u nuqqas ta 'rqad, u studji reċenti appoġġjaw xi wħud minn dawn l-istqarrijiet dwar is-saħħa. Waħda 2021 study sabet riżultati promettenti dwar l-użu tas-CBD biex itaffi s-sindromu tal-burnout. L-istudju, ippubblikat fil- Ġurnal Uffiċjali ta 'l-Assoċjazzjoni Medika Amerikana, involva 120 prattikant mediku li esperjenzaw is-sindromu tal-burnout minħabba l-eżawriment tax-xogħol.

Filwaqt li 61 parteċipant irċevew doża ta 'kuljum ta' 300mg żejt CBD flimkien ma 'terapija standard, 59 irċevew kura standard waħedhom. Ir-riċerkaturi sabu li dawk li rċevew kemm CBD kif ukoll kura standard kellhom tnaqqis sinifikanti ta '50% sintomi ta' depressjoni, 60% sintomi ta 'ansjetà, u 25% burnout ġenerali minn dawk li rċevew terapija standard waħedhom.

Iż-żejt tas-CBD jista 'jgħin ukoll biex itejjeb il-kwalità ta' l-irqad f'nies bis-sindromu ta 'burnout. Riċerka sabet li l-proprjetajiet serħan il-moħħ tiegħu jistgħu jgħinu biex jikkalmaw u jħaffu l-moħħ tat-tlielaq, jirrilassaw il-ġisem tiegħek fi rqad aktar profond u aktar serħan.

Hemm ukoll evidenza li s-CBD jista 'jtaffi kemm l-uġigħ kroniku kif ukoll dak akut. Uġigħ kroniku jista 'jikkawża stress, li jaffettwa b'mod negattiv kull aspett ta' ħajtek, u finalment iwassal għal burnout. Skond xi esperti, Is-CBD jista 'jkun analġeżiku effettiv ħafna għall-uġigħ kroniku. Studji multipli sabu wkoll li komposti speċifiċi fiż-żejt tas-CBD jistgħu jkunu partikolarment utli fit-tnaqqis tal-uġigħ kroniku.

L-Aħjar Gummies Vegan għall-Uġigħ u l-Ansjetà

Barra minn hekk, is-CBD jista 'jgħin biex jippromwovi l-kalma u jtejjeb il-burdata tiegħek billi jimmira r-riċetturi espressi fis-sistema nervuża tiegħek. Ir-riċerka tappoġġja dan il-benefiċċju, bil studji multipli it-tisħiħ li l-proprjetajiet naturali ta 'paċifikazzjoni tas-CBD jistgħu jkunu ta' għajnuna għal dipressjoni u disturbi ta 'ansjetà. L-effetti ta’ stress fit-tul relatat max-xogħol jistgħu jwasslu għal dipressjoni u ansjetà, li jġiegħlek tħossok imdejjaq u mhux interessat fl-affarijiet li kont tgawdi. Tista 'ddur għaż-żejt tas-CBD biex ikkalma moħħok meta burnout iġiegħlek tħossok depress jew anzjuż.

Ħsibijiet Finali

Jekk tinnota sinjali bikrija ta’ burnout imminenti jew il-kundizzjoni diġà ħarġet fuqek, huwa vitali li tieqaf u tieħu passi pożittivi biex tegħleb l-eżawriment u terġa’ tħossok pożittiv. Is-CBD jipproduċi l-effetti tiegħu billi jinteraġixxi mal-ECS, li għandu rwol ewlieni fiż-żamma tal-omeostasi fil-ġisem tiegħek. Il-proprjetajiet terapewtiċi tas-CBD fit-tnaqqis tas-sintomi tas-sindromu ta 'burnout ġew studjati, u r-riżultati huma promettenti ħafna.

Madankollu, huwa importanti li wieħed jinnota li l-istudji dwar is-CBD għadhom fl-istadji bikrija tagħhom, u għad hemm ħafna li ma nafux dwar il-kannabinojde. Għalhekk, hija idea tajba li tkellem lit-tabib tiegħek biex tirrakkomanda l-aħjar mod biex tuża s-CBD għal burnout.